Saturday, October 25, 2008

Өнөөдөртөө уусаж шингэмээр байна

Би
Ертөнцийн харанхуйгаас тасарч
Ер бусын алсад одмоор байна
Ёрын муухай бодлуудаасаа салж
Ёроолгүй гүнд шумбамаар байна
Өнөө мараашийн тухай
Өчүүхэн бодлуудаасаа салаад
Өнө мөнхөд мартагдаад
Өнөөдөртөө уусаж шингэмээр байна