Wednesday, July 9, 2008

Гэвч

Би ууртай байна
Би уйлж байна
Би би тэйгээ зөрчилдөөд
Битүүхэндээ шаналгаатай байна
Би ааштай байна
Би айж байна
Бодол бодолтойгоо харшилдаад
Боож үхмээр хэцүүхэн байна

Гэвч

Би инээж байна
Би ихэмсэг байна
Өнгө мөнгөний хорвоод
Өөрөө өөрөөсөө ч нуугдаж байна
Би ярзайж байна
Би ярвагар байна
Янзын энэ хорвоогийн
Ямба аяыг тааруулж байна

No comments: